7/24 Hizmet

+90 (312) 666 30 90

7/24 Hizmet

0532 373 14 23

Isıtma Sistemleri

Taştan Yapı Dekorasyon

- Çelik Kazanlı Sistemler
- Yoğuşmalı Kazanlar ve Kaskad Sistemler
- Yerden Isıtma Sistemleri
- Fancoil İle Isıtma Sistemleri
- Robur İle Isıtma Sistemleri
- Ranyant (Işınım) İle Isıtma Sistemleri

ÇELİK KAZANLI SİSTEMLER

- İlk yatırım maliyeti bireysel sisteme göre daha düşüktür.
- İşletme giderleri bireysel sisteme göre daha düşüktür.
- Ekonomik ömrü daha fazladır.

- Merkezi sistemde konforlu sıcak su temin edilirken, kombide alınan sıcak su miktarı sınırlı olup, birden fazla yerde kullanıldığında su sıcaklığı düşmektedir. Bireysel sistemde ancak boyler kullanımında yüksek sıcak su ihtiyacı karşılanabilir.
- Kombilerde verim daha düşük emisyon değeri ise yüksektir. Merkezi sistemde ise verim fazladır.
- Merkezi sistemde tadilatlar sadece kazan dairesinde olup, bireysel sistemde ise daire içinde tadilatlar yapıldığından ek masraflar getirecektir.


çelik kazan

YOĞUŞMALI KAZANLAR VE KASKAD SİSTEMLER
 

- Popülaritesi son 10 yılda ciddi anlamda artan yoğuşmalı sistemler, atık baca gazındaki enerjiyi sisteme geri kazandırmaktadır. 
- Burada önemli olan nokta, sistem tasarlanırken yoğuşma sıcaklığının göz önünde bulundurulup, sistemin buna göre tasarlanmasıdır.
- Kaskad sistem, iki veya daha fazla kazanın paralel olarak çalıştırılması ve tüm fonksiyonların bir tek kontrol ünitesiyle yönetilmesidir. Toplam verim, uygulamadaki kazanların verimlerinin toplamıyla eşdeğerdir.
- En ideal yüksek verim değerleri, büyük ve geniş alan uygulamalarında büyük müstakil evler, apartman kaskad uygulamaları, ticari ve endüstriyel alan uygulamalarında elde edilmektedir. 


çelik kazan

YERDEN ISITMA SİSTEMLERİ
 

- Yerden ısıtma sistemleri sağlıklı, konforlu ve ekonomik bir ısınma şeklidir. Ana ısıtma elemanı, yapı malzemesi içerisinden geçirilen uzun ömürlü ve dayanıklı, yerden ısıtmaya uygun termoplastik malzemeden üretilmiş borulardır. 
- Uygulamada yaklaşık % 30 enerji tasarrufu sağlanır. Yerden ısıtma sistemleri ile mekânlarda homojen ısı dağılımı sağlanır. Odalar arasındaki sıcaklık farkları da azdır.Radyatörlü sistemlere göre daha az enerji ile daha yüksek verim alınır.
- Çok ince olması basit montajı sayesinde zeminden ısıtma uygulamaları son derece basit ve kolaydır. Klasik ısıtma sistemleri önce havayı sonra insanı ısıtır bu sistemler ayaktan başlayarak insan vücudunu ısıttığı için %30-%50 arasında daha az enerji kullanılır.


çelik kazan

FANCOİLLİ ISITMA SİSTEMLERİ
 

- Temel prensip olarak içerisine sıcak su aldığı zaman sıcak, soğuk su aldığı zaman soğuk üfleyen cihazdır. Üflemeyi ise içinde bulunan fan yardımı ile yapar. İçeri giren akışkan kılcal borulardan geçerken hemen arkasındaki fan üfleme yapar. Akışkan sıcak ise sıcak üfler soğuk ise soğuk üfleme yapılır. Böylece odanın havası istenilen rejime getirilmiş olur. 

- Fancoil'ler iki tipte işlenirler; 

- 2 Borulu Fancoiller : Uzerinde tek coil bulunan fancoil tipidir. Tercih edilmesinin nedeni daha ucuz olmasıdır. Aynı anda ısıtma veya soğutma işlemlerinden birini yapabilir. Bu tip fancoiller özellikle geçiş dönemlerinde işletmede büyük sıkıntılara sebep olur.
- 4 Borulu Fancoiller : Uzerinde 2 coil bulunan fancoil tipidir. Aynı anda ısıtma ve soğutma işlemini yapabilir. 


çelik kazan

ROBUR İLE ISITMA SİSTEMLERİ
 

- Doğalgaz ya da LPG, cihazın içindeki gaz yolu armatüründe geçirilip yanma havasıyla karıştırıldıktan sonra elektronik ateşleme modülü vasıtasıyla boru eşanjörlerin içinde ayrı ayrı yakılır. Yanmış sıcak gazlar bir fan vasıtasıyla eşanjörlerin içinde gezdirilir, soğuduktan sonra da egzost olarak dışarı atılır. Boru eşanjörler ısındığında cihazın arkasındaki fan devreye girer ve ısıtılacak ortamdan aldığı soğuk havayı eşanjörlerin arasından geçirerek içeriye sıcak hava olarak basar. Ortam ısınmaya başladığından dolayı da çevrim giderek artan bir performansla devam eder. Mekân istenen rejim sıcaklığına ulaştığında ise içeride uygun bir yere monte edilmiş olan hava termostatı sistemin durmasını, soğuduğunda ise tekrar çalışmasını sağlar.


çelik kazan

RADYANT (IŞINIM) İLE ISITMA SİSTEMLERİ
 

- Kızılötesi radyant ısı enerjisi yukarıdan aşağı doğru, mahali işgal eden cisimlere (insan, eşya vb.) ve döşemeye yönlendirilmektedir. 
- Tavanı veya içinden geçtiği havayı ısıtmaksızın cisimleri ya da insanları ısıtır. Gaz yakmalı, kızılötesi radyant ısıtma sistemleri günümüzde kullanılan ısıtma sistemlerinin en konforlu ve en ekonomik olanlarından bir tanesidir. 


çelik kazan