7/24 Hizmet

+90 (312) 666 30 90

7/24 Hizmet

0532 373 14 23

Kalorimetre

Taştan Yapı Dekorasyon

Kalorimetre (ısı ölçer), bir nicelik olarak ısıyı ölçen aygıttır. Kalorimetri ise "ısı ölçüm bilimi" ve "ısı ölçümü" için kullanılır. Kalorimetre merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan ve her bir bağımsız bölümün ne kadar enerji tüketimi yaptığını hesaplamaya yarayan bir ölçü aletidir. Kalorimetre mekanik ve elektronik bileşenlerden oluşur ve bir debi ölçüm sistemi ve elektronik hesaplama ünitesine sahiptir. Ölçüm mekanik ve ultrasonik ölçüm teknikleriyle yapılabilir.
 
Kalorimetre nedir?
 
Kalorimetre tek kolonlu merkezi ısıtma sistemlerinde, daire önüne takılır. Dairenin giriş ve çıkış suyu arasındaki sıcaklık farkını ve daireye giren su miktarını ölçer. Bu bilgileri kullanarak, dairenin ne kadar enerji harcadığını hesaplar.
 
Örneğin; 1 numaralı daire ısınma giderlerine dikkat etmeyen bir daire olsun (pencerelerini açık tutan). Bu daireye merkezi sistemden gelen sıcak su 70 derece ise, çıkış suyu sıcaklığı 40 derece olduğunu varsayalım. 70 ile 40 derece arasındaki sıcaklık farkı 30 derecedir. Ve bu 30 derecenin karşılığı olan ücret daire sakininden alınır. Eğer aynı daire pencerelerini kapalı tutsaydı, daire içindeki sıcaklık aynı olmasına rağmen, 70 derece giren su, bu sefer 60 derece çıkacaktı. Aradaki sıcaklık farkı 30 dereceden 10 dereceye düşecekti. Fark ne kadar az olur ise, o dairede o kadar az enerji harcandığı anlaşılmaktadır.
 
Kalorimetre nasıl faturalandırılır?
 
Her daire girişine kalorimetre takılır. Daha sonra bu kalorimetreden çıkan M-BUS kabloları tek bir kabloya paralel olarak bağanır. Bu ana M-BUS kablosu binanın altında bulunan M-BUS Çeviriciye bağlanır. M-BUS çevirici de bilgisayara bağlanır. Her dairenin kalorimetresinden gelen sinyaller, M-BUS çeviricide toplanır. Daha sonra bilgisayara yüklenen Rensa Isı Paylaşım ve Faturalandırma Programı ile kalorimetreden gelen bilgiler kullanılarak faturandırılma işlemi yapılır.
 
Örnek olarak 4 daireli bir apartman düşünelim. Ve kalorimetrelerde gösterilen toplam harcanan enerji ölçümleri ve dairelerin alanları aşağıdaki gibi olsun:
 
#
 
Kalorimetre Ana Bileşenleri
 
1. Debimetre : yüksek hassasiyetli debimetre
2. Sıcaklık Sensör Çifti : yüksek hassasiyetli ve kısa tepki süreli sensör.
3. Hesaplama Ünitesi : enerji tasarruflu mikro işlemci kontrollü elektronik hesaplayıcı.
 
Çalışma Prensibi
 
Debimetre, dairenin radyatörlerinde dolaşan ısıtma suyu miktarını (m³/h) ölçer. Sıcaklık Sensör Çifti, ısıtma suyunun daire giriş ve çıkış sıcaklık değerlerini ölçer (°C). Hesaplama Ünitesi, ısıtma suyu giriş ve çıkış sıcaklık farkı (ΔT) değerini ve toplam ısıtma suyu miktarını kullanarak tüketilen toplam enerji miktarını kWh cinsinden hesaplar. Ve LCD ekranda gösterilir.
 
Kalorimetrenin üzerindeki düğmeye basılarak, tüm kullanıcı bilgilerine ulaşılır (Toplam ısıtma için harcanan enerji (kWh) Toplam geçen su miktarı (m3), Giriş suyu sıcaklığı (°C), Dönüş suyu sıcaklığı (°C), Sıcaklık farkı (°C), Anlık debi (m3/h), Toplam çalışma süresi (h), Kalorimetre no). Ayrıca son 24 aya ait harcanan enerji ve su miktarı bilgilerine de ulaşılır.
 
Montaj
 
Kalorimetre hem giriş hem de dönüş yönüne yatay yada dikey takılabilir.
Suyun akış yönü ile kalorimetrenin üzerindeki ok işareti aynı yönde takılmalıdır.
Kalorimetrenin öncesine pislik tutucu takılmalıdır.Kalorimetrede 2 adet sensör bulunur.
Kırmızı etiketli sensör, sıcak su (giriş suyu) sıcaklığını,
Mavi etiketli sensör, soğuk su (dönüş suyu) sıcaklığını ölçmek için kullanılır.
Kalorimetre dönüş suyuna bir sonraki sayfadaki şekillerde gösterildiği gibi montaj edilir.
Soğuk su sıcaklığını ölçen sensör, kalorimetrenin üzerine takılmalıdır (Fabrika ayarı bu şekildedir).
Sıcak su sıcaklığını ölçen sensör, sıcak su akışı olan tarafa takılmalıdır.
Kalorimetrenin M-BUS protokolü ile haberleşmesi için, 2x0,75 mm2’lik kablo ile tüm kalorimetreler tek bir kabloya paralel olarak bağlanır.
Kablo sisteminde polarite yoktur.